دانستنیهای قرآنی

قرآن سرشار از رموز آشکار و نهان استکه هر کس به مقدار توانایی و دانایی اش دراین اقیانوس بی انتها غور میکند و به اندازه ی بضاعت از آنبهره مند میشود.

دانستن رموز و ویژگی های این کتاب هدایتگر انسان ساز در بهره مندی از آن راهگشا است.

قرآن گر چه به عنوان یک کتاب دینی مورد استفاده ی مسلمانان است اما هرگز نباید از نظر دور داشت که این ثقل اکبر در حقیقت معجزه ی جاویدان خاتم الانبیاست و با آمدن این کتاب و به رسالت بر گزیده شده این پیامبر حجت ها و دلائل و براهین الهی بر انسان ها تمام شده است و راه سعادت بشر آشکار.

/ 3 نظر / 4 بازدید
مهدی

عالی بود

محمد

خیلی خوب بود

رضا

زیاد خوب نبود